CONDICIONS DE VENDA

1. GENERAL

Els termes i condicions següents així com les altres normes relacionades que adopti Pensfrombcn, SL i s'estableixin d'acord amb el que disposa aquest document (de forma conjunta, les "Condicions de Venda") són aplicables per a totes les vendes de productes INOXCROM® que vostè (el "Client" o "vostè") encarregui a Pensfrombcn, SL, una societat constituïda en virtut de les lleis d'Espanya i amb domicili a Carrer Pallars, Nº 85, planta 6 porta 4, 08018 Barcelona, ​​Espanya amb número d'identificació fiscal B67423954, ( "Pensfrombcn" o des d'ara, "el nostre" o "nosaltres"), per internet a través de la pàgina web de INOXCROM® amb nom de domini "www.inoxcrom.es" (el "lloc").
Aquestes Condicions de Venda són aplicables amb caràcter exclusiu per a les compres que es realitzin a través del Lloc.
Pensfrombcn podrà modificar en tot moment aquestes Condicions de Venda a la seva discreció. Les Condicions de Venda aplicables les comandes realitzades a través del Lloc seran les vigents en el moment en que la comanda sigui realitzat pel Client. A l'acceptar les condicions en la secció de confirmació de la comanda que apareix en el Lloc abans d'enviar la comanda a Pensfrombcn, el Client manifesta el reconeixement i acceptació plena d'aquestes Condicions de Venda.
Si el Client no accepta l'establert en aquestes Condicions de Venda, no podrà encarregar els productes INOXCROM® a Pensfrombcn a través del Lloc.

2. REQUISITS DE COMPRA

Únicament poden fer comandes les persones físiques que siguin majors d'edat (18 anys) i tinguin capacitat jurídica per formalitzar contractes. Si el Client és menor d'edat o, si s'escau, no pot formalitzar un contracte legalment, ha de ser un dels seus pares o tutor legal qui faci la comanda en el seu nom. Les comandes que es facin incomplint la disposició indicada així com els contractes relacionats que es formalitzin a partir de tals comandes seran nuls. A l'fer una comanda a través del Lloc, el Client declara i garanteix que és un client final de bona fe i que no lliurarà, vendrà o, si escau, distribuirà els Productes o comprarà els productes per a fins comercials o un altre benefici comercial. Si Pensfrombcn creu, a la seva discreció, que una comanda incompleix el que disposa en aquests Termes i Condicions, Pensfrombcn podrà rebutjar la comanda o suspendre el seu lliurament.

3. NATURALESA DE LES COMANDES

L'exposició dels Productes en el Lloc no constitueix una oferta, sinó únicament una invitació a que el Client presenti una oferta a Pensfrombcn. A l'fer una comanda, el Client presenta una oferta a Pensfrombcn per a la compra de l'Producte o Productes seleccionats. Seguidament, Pensfrombcn tramitarà l'oferta de conformitat amb les clàusules que es recullen a continuació, en especial les clàusules 6, 8 i 10 d'aquest document. El contracte de compra es celebrarà únicament si Pensfrombcn manifesta la seva acceptació mitjançant l'enviament d'una Confirmació de la Comanda per escrit (vegeu la clàusula 11).

4. DISPONIBILITAT I QUANTITAT DE PRODUCTES

Totes les comandes que es fan a través del Lloc estan subjectes a la seva disponibilitat i acceptació per part de Pensfrombcn segons la seva lliure decisió comercial.
Pensfrombcn es reserva el dret a modificar la gamma de Productes que es presentin en el Lloc i, especialment, pot limitar en cada moment la quantitat de Productes que pugui encarregar un Client en una única sessió de compra.
Les pàgines de Productes incloses en el Lloc ofereixen a l'Client informació sobre els Productes que en aquell moment es presentin per a la seva venda. Tingueu present que només estan disponibles per a la venda a través del Lloc dels Productes que incloguin el botó "Afegir a l'cistella". Pensfrombcn es reserva el dret a modificar en cada moment la gamma d'articles oferts a les seves pàgines de productes. El Client també té la possibilitat de cridar a el Centre d'Atenció a client a la 0034 93 250 04 56 on se li facilitarà més informació sobre la disponibilitat i característiques de l'Producte i se li ajudarà a realitzar la compra.

5. INFORMACIÓ PERSONAL

Per poder fer una comanda a través del Lloc, el Client haurà de proporcionar informació personal vàlida i actualitzada, com el seu nom complet, Identificació fiscal o DNI, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Així com adreça de lliurament de l'Producte.

6. COMANDES

Les comandes que el Client faci a través del Lloc es tramitaran de la següent manera. Després de seleccionar el Producte, haurà de fer clic al botó "Afegir a l'cistella" per col·locar el Producte en la cistella de la compra de l'Client. El Client pot seguir comprant altres Productes i afegir-los a la cistella de la compra (amb subjecció a la seva disponibilitat i límits de quantitat). El Client també pot eliminar un o més Productes que hagi seleccionat fent clic a la icona "Elimina" situat al costat de l'Producte corresponent de la cistella de la compra.
El Client haurà de facilitar la informació personal que se li indiqui, com adreça de lliurament, adreça de facturació i dades de la forma de pagament. El Client garanteix que tota la informació personal proporcionada a Pensfrombcn és veraç i correcta. Per motius de seguretat i de control de l'frau, Pensfrombcn o els seus proveïdors tercers podran demanar la informació addicional que sigui necessària en aquest sentit.
Amb independència del que disposa contrari en aquest document, Pensfrombcn es reserva el dret a rebutjar, cancel·lar o anul·lar les comandes en qualsevol moment. A títol d'exemple, Pensfrombcn podrà rebutjar, anul·lar o cancel·lar una comanda de l'Client si hi ha un conflicte pendent sense resoldre sobre el pagament d'una comanda anterior o si Pensfrombcn té la sospita que el Client ha realitzat activitats fraudulentes o, si escau, ha infringit el disposat en aquestes Condicions de Venda.

7. PREUS, IMPOSTOS I DESPESES D'ENVIAMENT

Tots els preus que es mostren a les pàgines de Productes incloses en el Lloc són en euros (IVA inclòs) i no inclouen les despeses d'enviament i altres impostos aplicables, llevat que s'especifiqui el contrari.
Pensfrombcn es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els preus i despeses d'enviament sense previ avís. Pensfrombcn aplicarà i complirà el preu de l'Producte i les despeses d'enviament que es mostrin en el Lloc, segons quedin detallats en cada moment per Pensfrombcn a la Confirmació de la Comanda.
Les despeses d'enviament reals i l'IVA aplicable s'especificaran en la comanda abans que se li demani a l'Client que confirmi la comanda. Les despeses d'enviament (si escau) es detallen en la política de lliurament que es recull més endavant en aquest document.

8. REVISIÓ I CONFIRMACIÓ DEL CLIENT

El procediment de comanda inclòs en el Lloc de INOXCROM® permet comprovar i modificar els errors de la comanda abans de enviar-lo a Pensfrombcn. El Client ha de revisar amb cura totes les dades abans de fer la comanda, inclosos, a títol d'exemple, les dades de cada venda, que s'especifiquin en el Lloc.
Després de revisar per complet l'oferta de compra, el Client haurà de marcar la casella situada al costat de el text "Estic d'acord amb els termes de l'servei i els accepto sense reserves. "Per manifestar el seu acord en quedar vinculat per aquestes Condicions de Venda i, a continuació, haurà de fer clic al botó" Place order "[Enviar comanda] del Lloc per a realitzar la comanda.
A l'fer una comanda a través del Lloc, el Client presenta una oferta a Pensfrombcn per a la compra dels productes inclosos en la cistella de la compra de l'Client.

9. MITJANS DE PAGAMENT

Pensfrombcn accepta els següents mitjans de pagament: Targeta de crèdit Visa, Mastercard i altres de la xarxa Redsys amb una adreça de facturació a Espanya.
El Client haurà d'introduir les dades de pagament en el formulari que correspongui. Pensfrombcn no emmagatzemarà de cap altra manera el nombre de la targeta de pagament. Consulteu la política de privacitat de Pensfrombcn per obtenir més informació sobre la forma en què Pensfrombcn pot utilitzar o conservar la seva informació personal.
Els titulars de la targeta de pagament estan subjectes a controls de validació i autorització per part de l'entitat emissora de la targeta. Si l'entitat emissora de la targeta de pagament no autoritza el pagament a Pensfrombcn, el Client s'haurà de posar en contacte amb l'entitat emissora de la targeta per solucionar el problema. En aquest cas, Pensfrombcn no serà responsable dels retards o falta de lliurament que es produeixin.
Pensfrombcn aplica mesures -incloses mesures de caràcter administratiu, tècnic i físic-per protegir la informació personal de l'Client davant de pèrdues, robatoris i ús inadequat, així com davant de la revelació, modificació, destrucció o accés no autoritzats. Pensfrombcn utilitza un sistema de xifrat SSL (Secure Sockets Layer) en totes les pàgines web en què es recull informació personal. Per desgràcia, enviar informació per internet no és segur a el 100%.
Malgrat que Pensfrombcn aplica totes les mesures raonables al seu abast per protegir la informació personal de l'Client durant tot el procés de venda en línia, Pensfrombcn no pot garantir la integritat i seguretat de les dades que el Client envia a el Lloc i no pot fer-se responsable dels danys o pèrdues que es derivin de l'ús de la xarxa d'internet, com en cas d'atacs de hackers, aparició de virus troians o virus informàtics, que puguin produir malgrat les mesures adoptades per protegir la seguretat de les dades de l' Client. Consulteu la política de privacitat de Pensfrombcn per obtenir més informació sobre la forma en què Pensfrombcn utilitza i protegeix la informació de l'Client.
Els pagaments dels productes adquirits són sense finançament a l'Client per part de Pensfrombcn.
Si el pagament es porta a terme mitjançant Targeta de crèdit Visa, Mastercard o Paypal, el càrrec a el client quedarà efectuat d'acord amb les normes que segueixen a l'efecte aquestes organitzacions.

10. JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DE LA COMANDA

Després de fer una comanda a través del Lloc, el Client rebrà per correu electrònic un Justificant de Recepció de la Comanda en què s'especifiquen les dades de la comanda. Aquest Justificant de Recepció de la Comanda inclourà el número de referència de la comanda assignat per Pensfrombcn. És important que el Client conservi aquest número de referència de la comanda en cas que hagi de fer alguna consulta relacionada amb el mateix en el futur. El Justificant de Recepció de la Comanda no significa l'acceptació de la comanda. Després de l'enviament de l'Justificant de Recepció de la Comanda, Pensfrombcn durà a terme els controls habituals de seguretat i contra el frau, tramitant a continuació la comanda.

11. CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA PER PART DE Pensfrombcn

En el moment d'enviament dels Productes encarregats pel Client i un cop realitzats els controls de seguretat i contra el frau per part de Pensfrombcn, Pensfrombcn enviarà per correu electrònic a l'Client una Confirmació de la Comanda per escrit. La Confirmació de la Comanda representa l'acceptació de la comanda per part de Pensfrombcn i constitueix un contracte de venda vinculant.

12. POLÍTICA DE LLIURAMENT

Pensfrombcn només lliurament a adreces d'Espanya, inclosa Canàries. Pensfrombcn no envia a apartats de correus, hotels, a adreces d'institucions públiques o militars.

Pensfrombcn sumarà les despeses d'enviament a el preu dels Productes. Les despeses d'enviament s'aplicaran segons el valor de compra d'la comanda d'acord al que indica el següent quadre.

Durant determinats períodes de promoció, es podrà oferir el lliurament de forma gratuïta.

A l'hora de calcular el termini de lliurament de l'paquet, s'ha de tenir en compte el temps necessari per a l'aprovació de la Comanda, verificació de la direcció i tramitació de la Comanda. Una vegada que la Comanda s'ha tramitat i està llest per al seu enviament, Pensfrombcn enviarà per correu electrònic a l'Client la Confirmació de la Comanda.

Pensfrombcn utilitzarà tots els mitjans raonables al seu abast per garantir els terminis de lliurament estimats des de la data d'acceptació de la comanda:

Cost de lliurament variables en funció del mètode seleccionat:

Península Balears Canàries Internacional
Inferior a 60 € 3,95 € 5,95 € 9,95 € des de 9,95 €
Superior a 60 € 0 € 3,95 € 5,95 € des de 5,95 €
Superior a 75 € 0 € 0 € 3,95 € des de 3,95 €
Superior a 100 € 0 € 0 € 0 €

Els costos anteriors poden variar sense avís previ. Sempre prevaldran els indicats durant el procés de compra.

Termini de lliurament estimat: 3-4 dies. Aquest termini podrà variar en funció de diverses circumstàncies fora del control de Pensfrombcn, SL, incloent-hi encara que no limitades a vagues de transport, temporades d'alta demanda, ubicació del punt de lliurament o diverses circumstàncies que afectin el transportista seleccionat.


* Els dissabtes i diumenges i festius nacionals, provincials o locals a Barcelona i / o al lloc de destinació de lliurament de la Comanda, no es consideren hàbils a efectes de l'còmput de l'termini de lliurament estimat.

Pensfrombcn assegura totes les compres durant el temps en què estan en trànsit fins que es lliuren a l'Client. En el lliurament, Pensfrombcn exigeix ​​la signatura d'una persona major d'edat que confirmi l'acceptació de cada Producte lliurat, moment després del qual el risc i la responsabilitat dels Productes adquirits es transfereixen a l'Client. Si el Client especifica un destinatari per a l'enviament que no sigui el propi Client (per exemple, si és un regal a tercer), en aquest cas el Client entén i accepta que la prova de signatura de l'destinatari en qüestió (oa l'adreça de lliurament corresponent) serà prova suficient del lliurament i compliment de l'contracte de venda per part de Pensfrombcn, transferint el risc i la responsabilitat a l'destinatari de la mateixa manera que si el Producte s'hagués lliurat a l'Client.

13. FACTURES

Quan faci una comanda de el Lloc, vostè, com a Client, rebrà la factura corresponent per correu electrònic. El Client també té la possibilitat de rebre la factura per correu ordinari a l'adreça de facturació sol·licitant-la per telèfon al  93 250 04 56, amb subjecció a la seva identificació adequada.

14. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ I DRETS DE CANCEL·LACIÓ DEL CLIENT

El Client podrà tornar els Productes sempre que aquests presentin un defecte de fabricació o no s'ajustin a la descripció especificada en el Lloc.
El període per fer-la efectiva serà de 7 dies hàbils des de la data de recepció de l'Producte. Per a això s'haurà de posar en contacte trucant a al telèfon 0034 93 250 04 56. El producte ha de retornar amb l'embalatge original complet i sense que el Producte hagi estat manipulat.

14.1. Producte No Conforme

Pensfrombcn persegueix en tot moment que tots els Productes compleixin rigorosament els criteris de qualitat i que hagin passat tots els controls, tant tècnics com estètics.
Si, tot i això, el Client rep Producte que sembli estar defectuós o no s'ajusti a la descripció especificada en el Lloc ( "Producte No Conforme"), el Client podrà tornar-lo a Pensfrombcn seguint el procediment de devolució abans indicat. Un cop rebut, Pensfrombcn podrà catalogar el Producte com a Producte defectuós. Tingueu present que els Productes deteriorats com a conseqüència de la seva desgast no es consideraran defectuosos.
Si Pensfrombcn considera que el Producte és un Producte No Conforme, el Client podrà sol·licitar a Pensfrombcn que procedeixi de la següent manera:
1 Substituir-per un Producte idèntic (segons disponibilitat);
2 Reparar el Producte (si la reparació és viable en termes econòmics); o
3 Reembossar el preu íntegre de l'Producte a l'Client. Aquest reemborsament de l'preu haurà de tenir lloc en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la petició que en aquest sentit li faci el Client.
Pensfrombcn també podrà (però no tindrà obligació de) oferir la substitució de l'Producte No Conforme d'altra Producte de valor equivalent o superior (en aquest últim cas amb subjecció a el pagament de la diferència de preu per part de l'Client). La substitució indicada s'efectuarà de conformitat amb les normes de substitució establertes en aquestes Condicions de Venda.
Si el Client no està d'acord amb la decisió de Pensfrombcn sobre si el Producte és un Producte defectuós o no, Pensfrombcn podrà (però no tindrà obligació de) dur a terme una inspecció i comprovació independent addicional. El Client haurà d'abonar el cost de la inspecció en cas que l'inspector arribi a la conclusió que el Producte no està defectuós. No obstant això, aquesta circumstància no afecta els drets legals de l'Client

15. Disposicions diverses

15.1 Acord íntegre

Aquestes Condicions de Venda (segons quedin modificades en cada moment), incloses les polítiques a què es fa referència en aquest document, constitueixen l'acord íntegre entre el Client i Pensfrombcn sobre la compra de Productes per part de Client a través del Lloc i substitueixen qualssevol altres acords, pactes, compromisos o propostes, orals o escrits,
que hi hagi entre el Client i Pensfrombcn en relació amb la compra indicada. Els acords o declaracions orals realitzades per les parts no serviran per modificar la interpretació de les Condicions de Venda.

15.2 Independència de les clàusules

En cas que un Tribunal declari per la causa que sigui que una disposició d'aquestes Condicions de Venda és nul·la o inaplicable de manera parcial, la disposició en qüestió serà nul·la o inaplicable únicament en la mesura indicada, no afectat la validesa i aplicabilitat de l' resta de disposicions d'aquestes Condicions de Venda.

15.3 Jurisdicció i Dret aplicable

El que disposa en aquestes Condicions de Venda es regeix pel que estableixen les lleis d'Espanya. Així mateix, el contracte per a la compra dels productes i els conflictes o reclamacions dimanants o relacionades amb el mateix es regeixen pel que estableixen les lleis d'Espanya. A excepció del que estableix la Llei si la mateixa atribuís la jurisdicció als jutjats i tribunals de el domicili habitual de l'Client, el Client i Pensfrombcn accepten que els Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) tinguin jurisdicció exclusiva.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit a comparar